• Ashima
 • CatEye
 • Clarks
 • Cross
 • EXUSTAR
 • Ferrini
 • GES
 • Kenda
 • Leader
 • Menabo
 • Polisport
 • Shimano
 • SHOCKBLAZE
 • Sprint

На изплащане

JETCREDIT e доказано бърз и достъпен потребителски кредит за закупуване на стоки, продукт на БНП Париба Лични Финанси.

БНП Париба Лични Финанси е:

Ø  Лидер в потребителското кредитиране в България и Европа


 

Ø  Част от БНП Париба – една от най-стабилните банки в света


 

Ø  Отговорен кредитор


 

Предимства на продукта JETCREDIT:

o    Сигурен - с ясни и непроменящи се условия

o    Съобразен с индивидуалните нужди на клиента

o    Фиксирана лихва и непроменяща се вноска за целия период на кредита

o    Лична финансова консултация при избора на кредит

o    Лична консултация през целия период на изплащане

o    Специални предложения за лоялни клиенти

o    Достъпен и иновативен

o    Незабавно в магазина до Вас

o    По телефона от офиса или дома

o    През интернет, с доставка в дома


 


 

Параметри на кредита:


 

Ø  Размер на кредита от 150 до 10 000 лв. (в зависимост от стоковата група)


 

Ø  Срок на изплащане от 3 до 48 месеца


 

Ø  Само срещу лична карта

Ø  Без поръчители

Ø  Възможност за избор на първоначална вноска

Ø  Гратисен период от 15 до 45 дни

Ø  За всички лица навършили 18 години


 

Удобство при погасяване:


 

Ø  Безплатно на Cashterminal – в цялата страна

Ø  Безплатно чрез сайта на еPay: www.epay.bg

Ø  На банкомат чрез услугата B-pay

Ø  В удобен за Вас офис на EasyPay – офиси в цялата страна

Ø  Чрез банков превод с вносна бележка

Вноските се правят всеки месец, преди датата на плащане.


 

Незабавeн oтговор:

Ø  Изберете стока от магазина или електронния каталог

Ø  Обърнете се към наш представител в магазина или следвайте стъпките за онлайн пазаруване на кредит

Ø  Изчакайте отговор

Ø  Подпишете догово

Ø  Вземете избраната стока от магазина веднага или поръчайте доставка на място

Условия за кандидатстване за кредит на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД предоставя услугите си само на пълнолетни граждани на Република България и чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България, съгласно действащото българско законодателство. Размера на кредита и срока на изплащане зависят от стоковата група, както следва: i. черна и бяла техника – от 150 до 8000 лв.и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; ii. климатична техника - от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; iii. компютърни и периферни устройства – от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; iv. мобилни телефони - от 150 лв. до 3000 лв. срок на изплащане от 3 до 36 месеца; v. мебели и интериорно обзавеждане - от 150 до 10 000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; vi. строителни материали и оборудване – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; vii. стоматологични стоки и услуги – от 150 до 10 000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; viii. спортни стоки – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца; ix. други - от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца. Минималната месечна вноска по кредита не може да бъде по малка от 20 (двадесет) лева. След получаването на заявката за сключване на договор за кредит и след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки отделен клиент, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД може да предложи на кандидатстващото лице различни от заявените от него брой и размер на погасителните вноски. Предложението ще бъде отправено по телефон, преди изготвянето и изпращането на договора за кредит, след изричното съгласие на кандидатстващото лице с настъпилата промяна. Предоставената информация, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати запитване”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно и с цел да мотивира „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрез независими източници. Лицето дава съгласието си „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойния срок по чл. 15 ал. 4 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия. Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606 - гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14. С оглед характера на използваното средство за комуникация, „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на куриерът на посочен в договора адрес на Кредитополучателя. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал за комуникация на компетентните органи в Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство. „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.


 


 

Повече информация за продукта JETCREDIT: http://www.bnpparibas-pf.bg/stokov-kredit.html

Ако сте решили, че е време да използвате велосипед, като транспортно средство, да си купите такъв за отдих или спорт или просто сте фен на колоезденето –Velomix.com е мястото където може да направите своя избор. Независимо дали сте професионалист или просто карате за удоволствие, Velomix.com е електронния магазин, в който може да откриете голямо разнообразие от велосипеди Sprint, Cross, Leader, Velotec, SPR, Ferrini, Shockblaze, богата гама от допълнителни аксесоари като каски, ръкавици, облекло, протектори и др. с марките Exustar, Polisport, Ges, Menabo, Cateye както и велокомпоненти Ashima, Clarks, Shimano, Sram, Kenda, Continetal. Може да разчитате на отлично сервизно обслужване и компетентно мнение.